Koolitus-
tingimused

Käesolevad koolitustingimused (edaspidi „Tingimused“) kohalduvad Est-Tac OÜ (registrikood: 16550719, aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Toompuiestee 21, 10137, edaspidi „Korraldaja“) poolt pakutavate koolituste tellimisel ja teostamisel.

Koolitust tellides kinnitab tellija (edaspidi „Tellija“) oma nõustumust käesolevate

Tingimustega.

1. Koolituse tellimine: Koolituse tellimiseks palume saata tellimus e-posti teel aadressile info@esttac.ee. Tellimuse esitamisel palume esitada täpse ja täieliku info soovitud koolituse sisu, kuupäeva, asukoha, osalejate arvu ning muude oluliste detailide kohta. Tellimuse kinnitamine toimub peale kirjaliku kokkuleppe sõlmimist pärast ettemaksuarve tasumist.

2. Hinnad: Koolituste hind sõltub koolituse kestusest, asukohast ning osalejate arvust. Koolituse hind sisaldab õppematerjale ning läbiviimiseks vajalikke töövahendeid. Hindadele lisandub käibemaks vastavalt seadusandlusele.

3. Tasumine: Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arve esitatakse ettemaksuna enne koolituse toimumist. Koolituse toimumine on kinnitatud peale ettemaksu laekumist. Koolituse eest saab tasuda ülekandega või sularahas.

4. Tühistamine ja muutmine: Koolituse tühistamine või muutmine on võimalik kokkuleppe alusel. Kui koolitus tühistatakse tellija poolt vähem kui 5 tööpäeva enne koolituse algust, siis tuleb tasuda koolituse koguhind 50% ulatuses. Kui koolitus tühistatakse vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse algust, siis tuleb tasuda koolituse koguhind 100% ulatuses.

5. Koolituse läbiviimine: Koolituse läbiviimiseks vajalikud ruumid, seadmed ja muud vajalikud tingimused tagab koolitusfirmaKorraldaja. Koolituse ajal on osalejatel kohustus järgida koolituse läbiviija juhiseid ning käituda viisakalt ja lugupidavalt teiste osalejate suhtes.

6. Vastutus: Koolituse läbiviija vastutab koolituse sisu ja kvaliteedi eest. Koolituse läbiviija ei vastuta osalejate isiklike vigastuste, kahjude või kaotuste eest. Koolituse läbiviija ei vastuta ka osalejate poolt tehtud vigade või tegevuste eest, mis võivad põhjustada kahju.

7. Täiendavad tingimused. Korraldajal on õigus nõuda koolitusel osalejatelt kinnituskirja allkirjastamist enne koolituse algust, mis näeb ette koolitusel osalemise täpsemad reeglid ja tingimused osaleja suhtes. Kui osaleja ei nõustu kinnituskirja allkirjastamisega on Korraldajal õigus vastavat osalejat koolitusele mitte lubada. Sellisel juhul ei ole korraldajal kohustust vastava osaleja eest saadud tasu tagastada. Kinnituskirja kehtiv versioon on leitav Korraldaja veebilehel aadressil www.esttac.ee.

Käesolevad Tingimused kehtivad alates 28.06.2023.

Relvakoolitusel osaleja kinnituskiri